آخرین مطالب سایت
دسته بندی ها
تگ های پر مخاطب
پرداخت هزینه بررسی پرونده سفارت

اداره مهاجرت کشور کانادا به‌ طور کلی برای بررسی تقاضای مهاجرت به کانادا مبالغی را دریافت می‌کند، این مبالغ را هزینه بررسی پرونده می گویند. پرونده های مهاجرت به کانادا شامل هزینه های قانونی مشخصی است که با توجه به نوع مهاجرت متغیر است. در این صفحه به روش پرداخت این هزینه ها می پردازیم .

چرا باید هزینه سفارت پرداخت شود؟

متقاضی برای ثبت درخواست پذیرش و ارسال مدارک به دانشگاه مربوطه جهت بررسی پرونده مبالغی را بصورت جداگانه باید به اداره مهاجرت کشور کانادا پرداخت کند. کارشناسان به دلیل تسلط به امور مربوط به پذیرش و تجربه بیشتر این کارها را راحت تر پیگیری خواهند کرد. این هزینه جزوی از هزینه های مربوط به مهاجرت بوده و همگی بایستی برای اخذ ویزا، آن را پرداخت نمایند .

هزینه بررسی پرونده به چه صورت است؟

هزینه های قانونی با توجه به نوع مهاجرت متغیر می باشد. هزینه های قانونی برای پرونده های مهاجرت تحصیلی به کانادا به شرح زیر می باشد :
بابت هزینه بررسی پرونده 150 دلار کانادا و بابت هزینه انگشت نگاری 85 دلار کانادا بایستی پرداخت گردد.
متقاضی بایستی همزمان با روند پیشرفت پرونده، هزینه های مربوط دیگر را به صورت ریالی پرداخت نماید .

سوالات متداول

...